طرح ادعای تخلف در انتخابات هیات تشخیص صلاحیت اعضای کانون شوراهای اسلامی کار شرکت واحد

طرح ادعای تخلف در انتخابات هیات تشخیص صلاحیت اعضای کانون شوراهای اسلامی کار شرکت واحدتعدادی از افرادی که روز گذشته در انتخاباتِ «هیات تشخیص صلاحیت اعضای کانون شوراهای اسلامی کار» سامانه شماره ۵ شرکت واحد اتوبوس‌رانی شرکت کرده بودند، مدعی… Continue Reading

آزمایش خون برای تشخیص زود هنگام سرطان

آزمایش خون برای تشخیص زود هنگام سرطانمحققین آمریکایی روشی را برای تشخیص بافت های سرطانی ابداع کرده اند که به جای بیوپسی فقط با انجام یک آزمایش ساده خون می توان سرطان را تشخیص داد. آزمایش خون برای تشخیص زود… Continue Reading