تشریح شانزده آسیب فقدان امنیت شغلی

تشریح شانزده آسیب فقدان امنیت شغلییک فعال بازار کار آسیب های فقدان امنیت شغلی کارگران را تشریح کرد. تشریح شانزده آسیب فقدان امنیت شغلی یک فعال بازار کار آسیب های فقدان امنیت شغلی کارگران را تشریح کرد.تشریح شانزده آسیب فقدان… Continue Reading

مدیرعامل سابق بانک تجارت تشریح نمود؛ آسیب شناسی از وضعیت فعلی نظام بانکی و شرایط بانکها در پساتحریم

با توجه به مشکلات و معضلات بسیاری که در اقتصاد کشور وجود دارد، لزوم تغییر در سیاستگذاری و عملکرد‌های اقتصادی به وضوح حس می‌شود، در نتیجه اگر قرار است این سیاستگذاری‌ها نتیجه‌ای داشته باشد، پیش از هرچیز باید به مشکلات… Continue Reading