کشورهای منطقه برای گسترش افزایش تعامل خود برنامه‌ریزی کنند

کشورهای منطقه برای گسترش افزایش تعامل خود برنامه‌ریزی کنندرییس مرکز تخقیقات استراتژیک در ادامه برنامه‌های خود روز چهارشنبه ۳۰ تیرماه با وزیر امور خارجه مالزی دیدار و در خصوص توسعه روابط به بحث و تبادل نظر پرداخت. کشورهای منطقه برای… Continue Reading