توقف فشار‌های کاری بر کارگران خودروساز/ بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده

توقف فشار‌های کاری بر کارگران خودروساز/ بازگشت به کار نیروهای تعدیل شدهاتحادیه کارگران صنعت خودورسازی در پی انتشار خبر «مرگ غیر طبیعی» یک نفر از کارگران یکی از کارخانه خودروسازی کشور، در روز سوم شهریور ، با صدور بیانیه ای… Continue Reading

گرسنگی، ترفندی برای توقف رشد سلول‌های سرطانی

گرسنگی، ترفندی برای توقف رشد سلول‌های سرطانیکارشناسان دانشگاه ملی استرالیا اظهار داشتند: برای متوقف کردن رشد سلول‌های سرطانی باید آنها را از دریافت مواد مغذی محروم کرد. گرسنگی، ترفندی برای توقف رشد سلول‌های سرطانی کارشناسان دانشگاه ملی استرالیا اظهار داشتند:… Continue Reading