مقررات «من‌درآوردی» در روابط کار جایی ندارد/ کارفرمایان باید از قانون کار تمکین کنند

مقررات «من‌درآوردی» در روابط کار جایی ندارد/ کارفرمایان باید از قانون کار تمکین کنندیک حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید بخش اعظمی از قانون کار برای تنظیم روابط کارگر و کارفرما در بخش خصوصی تنظیم شده است و هیچ کارفرمایی حق… Continue Reading