«بهکده رضوی» در سراشیبی سقوط/بیکاری مهلک‌تر از جذام عمل کرد

«بهکده رضوی» در سراشیبی سقوط/بیکاری مهلک‌تر از جذام عمل کردکشت و صنعت بهکده رضوی در خرداد ۶۳ طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی به کمیته امداد امام خمینی(ره) واگذار شد. این تعاونی پیشتر مرکز نگهداری بیماران جزامی در منطقه شمال شرقی… Continue Reading