مراحل تغییر جنسیت در ایران؛ از مجوز تا جراحی

مراحل تغییر جنسیت در ایران؛ از مجوز تا جراحیقسمت عمده ای از سرنوشت کسانی که قصد دارند تغییر جنسیت دهند به دست پزشکان است؛ پزشکانی که اگر نتیجه کارشان درست از آب درنیاید ممکن است زندگی یک نفر را تا… Continue Reading

فراخوان برای جراحی پدری آبرومند تا از نعمت راه رفتن محروم نگردد

فراخوان برای جراحی پدری آبرومند تا از نعمت راه رفتن محروم نگردد فراخوان برای جراحی پدری آبرومند تا از نعمت راه رفتن محروم نگردد فراخوان برای جراحی پدری آبرومند تا از نعمت راه رفتن محروم نگردد آهنگ جدید

رواج جراحی خطرناک افزایش قد در هند

رواج جراحی خطرناک افزایش قد در هندجراحی پلاستیک تنها شامل تزریق بوتاکس یا عمل‌ بینی نمی‌شود بلکه برخی افراد به امید افزایش قد، دست به این کار می‌زنند. رواج جراحی خطرناک افزایش قد در هند جراحی پلاستیک تنها شامل تزریق… Continue Reading