بیانیه باشگاه استقلال در خصوص جذب سید جلال حسینی

بیانیه باشگاه استقلال در خصوص جذب سید جلال حسینیباشگاه استقلال تاکید کرد که برنامه ای برای جذب سید جلال حسینی ندارد. بیانیه باشگاه استقلال در خصوص جذب سید جلال حسینی باشگاه استقلال تاکید کرد که برنامه ای برای جذب سید… Continue Reading