آیا رابطه صداوسیما با دولت حسنه می‌شود؟

آیا رابطه صداوسیما با دولت حسنه می‌شود؟صداوسیما هرچه می‌خواهد علیه دولت می‌سازد ، «مردم گوش‌شان به رادیو و یا چشم‌شان به تلویزیون نیست» و «نمی‌گذارند خدمات دولت تبیین شود.»؛ اینها نمونه جملاتی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری، از همان… Continue Reading