مناطق آزاد ضداشتغال ملی هستند/فرار از حقوق حقه کارگران

مناطق آزاد ضداشتغال ملی هستند/فرار از حقوق حقه کارگرانفعالان کارگری با انتقاد از محرومیت کارگران شاغل در مناطق آزاد از حمایت‌های قانون کار، افزایش تعداد این مناطق در شرایط فعلی اقتصاد کشور را عامل تشدید مشکلات جامعه کارگری می دانند… Continue Reading