خبر خوش مجلس برای بیمه کارگران ساختمانی

خبر خوش مجلس برای بیمه کارگران ساختمانی نایب رییس مجلس بیمه کارگران ساختمانی را از مترقی‌ترین بیمه‌ها در دنیا برشمرد و گفت: حق بیمه کارگران ساختمانی سهم اندکی در هزینه تمام شده ساختمان دارد و هیچ نقشی در افزایش قیمت… Continue Reading