غذای کلسیم دار بخورید تا موهای سالمی داشته باشید / شانه کردن موی خیس ممنوع

غذای کلسیم دار بخورید تا موهای سالمی داشته باشید / شانه کردن موی خیس ممنوعیک متخصص پوست و مو گفت: با توجه به اینکه مو یک ارگان زنده است شانه کردن بیش از اندازه باعث تضعیف و ریزش آن می… Continue Reading

در طرح تحول سلامت استقلال ماماها خدشه دار شد

در طرح تحول سلامت استقلال ماماها خدشه دار شدرئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، گفت: استقلال جامعه مامایی در طرح تحول سلامت خدشه دار شده و این یک اشکال برای نظام سلامت است. در طرح تحول سلامت استقلال ماماها خدشه… Continue Reading