«دراکولا» از مرز 3 میلیارد عبور کرد

«دراکولا» از مرز 3 میلیارد عبور کرداقبال مخاطبین هفته گذشته نسبت به دو فیلم «دختر» و «زاپاس» بیشتر بود، هر دو فیلم در سانس‌های فوق‌العاده به نمایش درآمدند. «دراکولا» از مرز 3 میلیارد عبور کرد اقبال مخاطبین هفته گذشته نسبت… Continue Reading