درس بیمه به کتب درسی اضافه می‌شود/ اعزام رایگان بازنشستگان به مشهد مقدس

درس بیمه به کتب درسی اضافه می‌شود/ اعزام رایگان بازنشستگان به مشهد مقدسمعاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی گفت: درس بیمه اجتماعی به دروس مقاطع ابتدایی و راهنمایی اضافه می‌شود. درس بیمه به کتب درسی اضافه می‌شود/ اعزام رایگان… Continue Reading