ترکاشوند: این بچه ها، تیمها را یکی یکی درو می کنند

ترکاشوند: این بچه ها، تیمها را یکی یکی درو می کنندمعاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس گفت: بچه ها یکی پس از دیگری تیمهای را درو می کنند و هواداران را خوشحال می کنند. ترکاشوند: این بچه ها، تیمها را یکی یکی… Continue Reading