دستور عملیاتی ساده دلواپسان در برابر دولت

دستور عملیاتی ساده دلواپسان در برابر دولتبا این بازی، فرار به جلو می کنند و خود را از پاسخگویی در قبال عملکرد 8 ساله و درآمد 700 میلیارد دلاری کشور در آن سال ها معاف می کنند، کما این که… Continue Reading