کارگران روز به روز در باتللاق تورم و گرانی غرق می شوند/ دولتی ها و مجلس نشینان در واقع کارگر و کارگر زاده و کارگری نکرده اند

کارگران روز به روز در باتللاق تورم و گرانی غرق می شوند/ دولتی ها و مجلس نشینان در واقع کارگر و کارگر زاده و کارگری نکرده اندپدال نیوز: این روزها نمایندگان جامعه کارگری در سطح ملی جسارت معرفی خود را… Continue Reading

تجمع بازنشستگان بانک‌های دولتی در اعتراض به عدم‌همسان‌سازی حقوق

تجمع بازنشستگان بانک‌های دولتی در اعتراض به عدم‌همسان‌سازی حقوقصبح امروز جمعی از بازنشستگان بانک‌های دولتی در خیابان برزیل تهران تجمع کردند. تجمع بازنشستگان بانک‌های دولتی در اعتراض به عدم‌همسان‌سازی حقوق صبح امروز جمعی از بازنشستگان بانک‌های دولتی در خیابان برزیل… Continue Reading