محمود احمدی‌نژاد: واقعا چه دلیلی دارد که شورای نگهبان بنده را رد کند؟

محمود احمدی‌نژاد: واقعا چه دلیلی دارد که شورای نگهبان بنده را رد کند؟ محمود احمدی‌نژاد: واقعا چه دلیلی دارد که شورای نگهبان بنده را رد کند؟ محمود احمدی‌نژاد: واقعا چه دلیلی دارد که شورای نگهبان بنده را رد کند؟ فروش… Continue Reading

AFC اعتراض تراکتورسازی را رد کرد

AFC اعتراض تراکتورسازی را رد کردکنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض تیم تراکتورسازی تبریز نسبت به اتفاقات قبل از بازی با پاختاکور ازبکستان را رد کرد. AFC اعتراض تراکتورسازی را رد کرد کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض تیم تراکتورسازی تبریز نسبت به اتفاقات… Continue Reading