افزایش قیمت حامل‌ها به سمت اشتغالزایی نخواهد رفت

افزایش قیمت حامل‌ها به سمت اشتغالزایی نخواهد رفتتحلیلگر بازار کار معتقد است افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سمت طرح‌های اشتغال نخواهد رفت. او تاکید دارد که طرح‌های وزارت کار دولت را در تحقق اهداف اشتغال ناکام گذاشته و بهتر است… Continue Reading