لاریجانی چه‌گفته بود که صداو سیما سانشور کرد؟

لاریجانی چه‌گفته بود که صداو سیما سانشور کرد؟اغلب بخش‌های خبری تلویزیون در رویکردی مشابه، انتقادهای رییس مجلس به عملکرد صداوسیما در قبال موضوع برجام را حذف کردند.حذف صحبت‌های انتقادی رییس مجلس در حالی صورت گرفت که برخی از این بخش‌های… Continue Reading