تاخیر ۵ ماهه دستمزد ۱۵۰۰ کارگر نورد لوله صفا و پروفیل ساوه

تاخیر ۵ ماهه دستمزد ۱۵۰۰ کارگر نورد لوله صفا و پروفیل ساوهحدود ۱۵۰۰ کارگر کارخانه‌های نورد لوله صفا و پروفیل ساوه، ۵ مزد معوقه از کارفرما طلبکارند. تاخیر ۵ ماهه دستمزد ۱۵۰۰ کارگر نورد لوله صفا و پروفیل ساوه حدود… Continue Reading

کشته شدن کارگر آسفالت‌کار جاده ساوه در تصادف رانندگی

کشته شدن کارگر آسفالت‌کار جاده ساوه در تصادف رانندگیصبح امروز یکی از کارگران آسفالت‌کار اکیپ عملیات کارگاهی اتوبان تهران به ساوه پس از برخورد با خودرو سواری جان خود را از دست داد. کشته شدن کارگر آسفالت‌کار جاده ساوه در… Continue Reading