تخصیصِ ضریب سختی کار مهمترین دغدغه کارگران است

تخصیصِ ضریب سختی کار مهمترین دغدغه کارگران استروز گذشته (سه‌شنبه) جلسه‌ای به منظور بررسی مطالبات غیرمزدی کارگران سه معدن همکار، هشونی و پابدانا با حضور نماینده شهرستانهای زرند و کوهبنان تشکیل شد. تخصیصِ ضریب سختی کار مهمترین دغدغه کارگران است… Continue Reading