وضعیت نامشخص ۲۵ کارگر رسمی سدید ریخته‌گر

وضعیت نامشخص ۲۵ کارگر رسمی سدید ریخته‌گرپس از گذشت حدودا سه سال از اعلام توقف فعالیت کارخانه «سدید ریخته‌گر» در استان تهران هنوز وضعیت ۲۵ کارگر رسمی بیکار شده این واحد صنعتی نامعلوم است. وضعیت نامشخص ۲۵ کارگر رسمی سدید… Continue Reading