سرماخورده ها چه ورزش هایی را انجام دهند؟

بر اساس تحقیقات انجام شده، گذشته از اینکه ورزش عاملی قوی در پیشگیری از سرماخوردگی است، اشخاص سرماخورده با انجام فعالیت های ورزشی ملایم روند سریع تری را در بهبود سرماخوردگی طی کرده اند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وقتی… Continue Reading