مورینیو سرمربی انگلیس شد!

مورینیو سرمربی انگلیس شد!آقای خاص که پیش از این از بی‌میلی‌اش برای هدایت تیم‌های ملی حرف می‌زد، اکنون هدایت سه‌شیر را برعهده گرفته است. مورینیو سرمربی انگلیس شد! آقای خاص که پیش از این از بی‌میلی‌اش برای هدایت تیم‌های ملی… Continue Reading

سرمربی عمان: بازی با ایران برای ما بسیار حیاتی است

سرمربی عمان: بازی با ایران برای ما بسیار حیاتی استسرمربی تیم ملی فوتبال عمان در نشست خبری پیش از دیدار با ایران شرکت کرد. سرمربی عمان: بازی با ایران برای ما بسیار حیاتی است سرمربی تیم ملی فوتبال عمان در… Continue Reading