سوال دختر 19 ساله در مورد ازدواج

سوال دختر 19 ساله در مورد ازدواجبنابراین مشکل تو با دومی فقط این نیست که اولی را فراموش نکردی؛ بلکه یک مشکل دیگر هم داری که نمی‌دانی خانواده‌ات موافقت می‌کنند یا نه؟ سوال دختر 19 ساله در مورد ازدواج بنابراین… Continue Reading