۱۶۴روستای دارای ظرفیت اشتغال در استان مرکزی شناسایی شد

۱۶۴روستای دارای ظرفیت اشتغال در استان مرکزی شناسایی شداراک- مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: ۱۶۴روستای دارای ظرفیت اشتغال در استان شناسایی شده که فعالیت اقتصادی در این روستاها از طریق بخش تعاون پیگیری می‌شود. ۱۶۴روستای دارای ظرفیت… Continue Reading

سارقان حرفه ای تهران را شناسایی کنید

سارقان حرفه ای تهران را شناسایی کنید3 سارق حرفه‌ای کیف قاپ و موبایل قاپ پایتخت توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند. سارقان حرفه ای تهران را شناسایی کنید 3 سارق حرفه‌ای کیف قاپ و موبایل قاپ پایتخت توسط پلیس شناسایی… Continue Reading