کشف 44 کيلو شيشه و هروئين در کامیون

کشف 44 کيلو شيشه و هروئين در کامیونفرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی گفت: مرزبانان مرز دوغارون موفق به کشف 44 کیلوگرم شیشه و هروئین از کامیون ترانزیتی شدند. کشف 44 کيلو شيشه و هروئين در کامیون فرمانده مرزبانی استان خراسان… Continue Reading