شائبه واگذاری معدن طلای زر‌شوران تکاب به ژن‌های خوب

شائبه واگذاری معدن طلای زر‌شوران تکاب به ژن‌های خوبقاضی‌پور خواستار رسیدگی به شائبه واگذاری معدن طلای زر‌شوران تکاب به ژن‌های خوب شد. شائبه واگذاری معدن طلای زر‌شوران تکاب به ژن‌های خوب قاضی‌پور خواستار رسیدگی به شائبه واگذاری معدن طلای زر‌شوران… Continue Reading

محبوس شدن کارگران معدن طلای بئاتریکس

محبوس شدن کارگران معدن طلای بئاتریکسبیش از ۸۰۰ نفر از کارگران معدن طلای بئاتریکس در آفریقای‌جنوبی در زیر زمین محبوس شده اند. محبوس شدن کارگران معدن طلای بئاتریکس بیش از ۸۰۰ نفر از کارگران معدن طلای بئاتریکس در آفریقای‌جنوبی در… Continue Reading

طلب مزدی کارگران معدن طلای زرشوران از پیمانکار سابق

طلب مزدی کارگران معدن طلای زرشوران از پیمانکار سابق۱۴۰ نفر از کارگران معدن طلای زرشوران تکاب، همچنان بابت معوقات مزدی طلبکارند؛ این کارگران در استخدام پیمانکارند و گفته می‌شود که پیمانکار پیشین هنوز با آنها تسویه حساب نکرده‌اند. طلب مزدی… Continue Reading

قرارداد ۱۲۴کارگر معدن طلای زرشوران تمدید نشد

قرارداد ۱۲۴کارگر معدن طلای زرشوران تمدید نشدقرارداد ۱۲۰ کارگر معدن طلای زرشوران به علت اختلاف فنی کارفرما (شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران) و پیمانکار تمدید نشد. قرارداد ۱۲۴کارگر معدن طلای زرشوران تمدید نشد قرارداد ۱۲۰ کارگر معدن… Continue Reading