کارگران ایران ریسه سه ماه مزد طلبکارند

کارگران ایران ریسه سه ماه مزد طلبکارندحدود ۴۰ کارگر شاغل در مجموعه کارخانه ایران ریسه تاکستان با احتساب آبان ماه سه ماه مطالبات مزدی طلبکارهستند. کارگران ایران ریسه سه ماه مزد طلبکارند حدود ۴۰ کارگر شاغل در مجموعه کارخانه ایران… Continue Reading

۱۹۰ کارگر بلبرینگ سازی تبریز بیش از ۴ ماه مزد طلبکارند

۱۹۰ کارگر بلبرینگ سازی تبریز بیش از ۴ ماه مزد طلبکارندپرداخت مطالبات مزدی ۱۹۰ کارگر شاغل در کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز در استان آذربایجان شرقی بیش از ۴ ماه به تاخیر افتاده است. ۱۹۰ کارگر بلبرینگ سازی تبریز بیش از ۴… Continue Reading