حذف ناباورانه عاشورزاده در یک وزن بالاتر

حذف ناباورانه عاشورزاده در یک وزن بالاتردر پایان اولین روز از رقابت های جام ریاست فدراسیون جهانی، فرزان عاشورزاده با کسب دو پیروزی و یک باخت از دور رقابتها کنار رفت و رقبای مهدی خدابخشی، نماینده ایران در روز دوم… Continue Reading