رحمتی: از هواداران استقلال عذر می‌خواهم

رحمتی: از هواداران استقلال عذر می‌خواهمکاپیتان تیم فوتبال استقلال گفت: خواهش می کنم به کسی فحش ندهید و هر چه می خواهید به من بگویید. رحمتی: از هواداران استقلال عذر می‌خواهم کاپیتان تیم فوتبال استقلال گفت: خواهش می کنم به… Continue Reading