برنامه‌های فرهنگی نوین در عرصه کار و تولید تدوین می‌شود

برنامه‌های فرهنگی نوین در عرصه کار و تولید تدوین می‌شودسرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین برنامه های فرهنگی نوین تاثیر گذار در عرصه کار و تولید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی… Continue Reading