با داشتن این علائم از داشتن رابطه جنسی بپرهیزید

با داشتن این علائم از داشتن رابطه جنسی بپرهیزیداگر چنین علائمی در بدن خود احساس کردید بهتر است که یک هفته از داشتن رابطه جنسی بپرهیزید و غذاهای مفید و با کیفیت مصرف کنید. با داشتن این علائم از داشتن… Continue Reading