نفوذی‌های علیمنصور کامل می‌شوند؟

نفوذی‌های علیمنصور کامل می‌شوند؟شایعات نقل‌وانتقالاتی حکایت از آن دارند که پرسپولیس برای جذب وحید امیری با این بازیکن به توافق اولیه دست پیدا کرده است. نفوذی‌های علیمنصور کامل می‌شوند؟ شایعات نقل‌وانتقالاتی حکایت از آن دارند که پرسپولیس برای جذب وحید… Continue Reading