30 درصد آتش سوزی جنگل ها عمدی است

30 درصد آتش سوزی جنگل ها عمدی استمدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: میزان حریق را که در سال 93، 6700 هکتار بوده در سال 94 به 3400 هکتار کاهش دهیم، یعنی حدود… Continue Reading