نمایندگان کارگران به وزارت کار فراخوانده شدند

نمایندگان کارگران به وزارت کار فراخوانده شدندکارگر نیوز: امسال جلسات تعیین مزد به دلیل اختلاف بین کارگران و کارفرمایان طولانی‌تر از سال‌های گذشته شده است. نمایندگان کارگران به وزارت کار فراخوانده شدند کارگر نیوز: امسال جلسات تعیین مزد به دلیل… Continue Reading