برنامه‌های فرهنگی نوین در عرصه کار و تولید تدوین می‌شود

برنامه‌های فرهنگی نوین در عرصه کار و تولید تدوین می‌شودسرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین برنامه های فرهنگی نوین تاثیر گذار در عرصه کار و تولید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی… Continue Reading

گردشگری بيش از آنكه صنعتي اقتصادي باشد فعاليتي فرهنگی است

گردشگری بيش از آنكه صنعتي اقتصادي باشد فعاليتي فرهنگی استمعاون گردشگري و امور زائرين استانداري فارس تاكيد دارد كه گردشگري بيش از آنكه صنعتي اقتصادي باشد، فعاليتي فرهنگي است كه نقش مهمي در تغييرات فرهنگي بازي مي‌كند. گردشگری بيش از… Continue Reading

دیدار 8 میلیون و 800 هزار مسافر نوروزی از مراکز تاریخی فرهنگی کشور

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می گوید از بیست و هشتم اسفند سال گذشته تا دوم فروردین ، 8 میلیون و 800 هزار مسافر نوروزی از مراکز تاریخی فرهنگی… Continue Reading