دولت به فرودستانِ کارگر و غیرکارگر، خدمات رفاهی ارائه دهد

دولت به فرودستانِ کارگر و غیرکارگر، خدمات رفاهی ارائه دهدکارگر نیوز: مرتضی افقه معتقد است: مشکلات معیشتی در شرایط حاضر نیازمند راهکارهایی در فضای کلان اقتصادِ سیاسی‌ست ولی در کوتاه‌مدت دولت می‌تواند به فرودستان خدمات رفاهی و حمایتی ارائه دهد.… Continue Reading