حقایق غم انگیزدرباره بازار فروش جنین

حقایق غم انگیزدرباره بازار فروش جنیناخبار و گزارشات متعد‌‌د‌‌ و منتشره د‌‌ر مورد‌‌ رحم جایگزین، خرید‌‌ و فروش جنین و نوزاد‌‌ان ارزان و بازخورد‌‌د‌‌های گسترد‌‌‌ه رسانه‌ای آن د‌‌ر بین مرد‌‌م و افکار عمومی، شایبه یک جریان ساماند‌‌هی‌شد‌‌ه و شبکه‌های انسانی… Continue Reading

پارلمان هلند فروش سلاح به عربستان را ممنوع کرد

پارلمان هلند روز سه شنبه طرحی را تصویب کرد که از دولت هلند می خواهد صادرات سلاح به عربستان را متوقف کند. سایت استخدامی سیستم اطلاع رسانی