سامانه دریافت فیش حقوقی معلمان تغییر کرد

سامانه دریافت فیش حقوقی معلمان تغییر کردوزارت آموزش و پرورش اعلام کرد پس از تغییر سامانه دریافت فیش‌های حقوقی، از این پس دریافت اطلاعات کاملاً رایگان است. سامانه دریافت فیش حقوقی معلمان تغییر کرد وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد… Continue Reading

صدور فیش حقوقی برای مستمری‌بگیران

صدور فیش حقوقی برای مستمری‌بگیرانواعظ‌مهدوی گفت: صادرکردن فیش حقوقی برای مستمری‌بگیران در دستور کار قرار گرفته است. صدور فیش حقوقی برای مستمری‌بگیران واعظ‌مهدوی گفت: صادرکردن فیش حقوقی برای مستمری‌بگیران در دستور کار قرار گرفته است.صدور فیش حقوقی برای مستمری‌بگیران