بنگر: بازی با استقلال اهواز فینال است

بنگر: بازی با استقلال اهواز فینال استمدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مظفری‌ دربی را ندید و فقط صحنه پنالتی را دیده که این طور صحبت می‌کند چرا که جای ناخن حنیف عمران‌زاده هنوز روی دست من است. بنگر: بازی با… Continue Reading