دو نفر از اهالی روستای «منیدر» سبزوار در ریزش قنات مدفون شدند

دو نفر از اهالی روستای «منیدر» سبزوار در ریزش قنات مدفون شدنددو روستایی اهل منیدر سبزوار در حادثه ریزش قنات مدفون شدند. دو نفر از اهالی روستای «منیدر» سبزوار در ریزش قنات مدفون شدند دو روستایی اهل منیدر سبزوار در… Continue Reading

پدر کویرشناسی ایران: «چاه» سرطان قنات است

پدر کویرشناسی ایران: «چاه» سرطان قنات استپدر کویرشناسی ایران با اشاره به اینکه گرم‌ترین نقطه جهان گندم‌بریان نیست، که چاله لوت با دمای ۷۰.۷ درجه و با ثبت رسمی ناسا است، گفت: چاه‌ها سرطان قنات هستند و باید از این… Continue Reading