دولت روسیه متهم به نقض حقوق کارگران مهاجر شد

دولت روسیه متهم به نقض حقوق کارگران مهاجر شدگزارش نهاد حقوق بشری human rights watch حاکی از آن است که کارگران مهاجری که در روند ساخت ورزشگاه‌ها و بناهای تفریحی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در روسیه مشارکت داشته‌اند، معوقات مزدی… Continue Reading

اولین دستگیری متهم به‌ قتل در سال جدید

اولین دستگیری متهم به‌ قتل در سال جدیدمتهم سابقه‌داری که با استفاده از سلاح گرم اقدام به سرقت خودرو و موتورسیکلت در پوشش مسافر می‌کرد، با گذشت چهار ماه از قتل آخرین طعمه‌اش در مخفیگاه خود شناسایی و دستگیر شد.… Continue Reading