پس از قطعی شدن محرومیت شش ماهه؛سوشا لژیونر می شود و به نروژ می رود؟

پس از قطعی شدن محرومیت شش ماهه؛سوشا لژیونر می شود و به نروژ می رود؟ پس از قطعی شدن محرومیت شش ماهه؛سوشا لژیونر می شود و به نروژ می رود؟ پس از قطعی شدن محرومیت شش ماهه؛سوشا لژیونر می شود… Continue Reading

دلیل محرومیت سوشا مکانی چه بود؟

دلیل محرومیت سوشا مکانی چه بود؟رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال علت محرومیت سوشا مکانی دروازه‌بان سابق پرسپولیس را اعلام کرد. دلیل محرومیت سوشا مکانی چه بود؟ رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال علت محرومیت سوشا مکانی دروازه‌بان سابق پرسپولیس را اعلام… Continue Reading