انتقاد کارگران خودروسازی از کار مداوم در روزهای تعطیل و قراردادهای موقت

انتقاد کارگران خودروسازی از کار مداوم در روزهای تعطیل و قراردادهای موقتکارگران خودروسازی می‌گویند از حق تعطیل جمعه‌ها محرومیم و نمی‌توانیم روزهای تعطیل را کنار خانواده‌هایمان باشیم. کارفرما نیز می‌گوید: همه چیز طبق قرارداد پیش می‌رود و اجباری در کار… Continue Reading

عدالت منطقه‌ای و مقابله با نابرابری سیاست مداوم می‌خواهد

عدالت منطقه‌ای و مقابله با نابرابری سیاست مداوم می‌خواهدوزیر کار در حاشیه سفر به ایلام تاکید کرد؛ عدالت منطقه‌ای و مقابله با نابرابری سیاست مداوم می‌خواهد. عدالت منطقه‌ای و مقابله با نابرابری سیاست مداوم می‌خواهد وزیر کار در حاشیه سفر… Continue Reading