مستمری مهرماه بازنشسته‌های صنعت‌فولاد پرداخت شد

مستمری مهرماه بازنشسته‌های صنعت‌فولاد پرداخت شدمستمری مهرماه بازنشستگان صندوق فولاد کشور، عصر روز گذشته (۶آبان ماه) به حساب آن‌ها پرداخت شد. مستمری مهرماه بازنشسته‌های صنعت‌فولاد پرداخت شد مستمری مهرماه بازنشستگان صندوق فولاد کشور، عصر روز گذشته (۶آبان ماه) به حساب… Continue Reading