مورینیو سرمربی انگلیس شد!

مورینیو سرمربی انگلیس شد!آقای خاص که پیش از این از بی‌میلی‌اش برای هدایت تیم‌های ملی حرف می‌زد، اکنون هدایت سه‌شیر را برعهده گرفته است. مورینیو سرمربی انگلیس شد! آقای خاص که پیش از این از بی‌میلی‌اش برای هدایت تیم‌های ملی… Continue Reading