معیشت کارگران از هر موضوعی واجب‌تر است

معیشت کارگران از هر موضوعی واجب‌تر استیک فعال حوزه کار از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا از معیشت کارگران به عنوان حیاتی‌ترین خواسته جامعه کارگری دفاع کنند. معیشت کارگران از هر موضوعی واجب‌تر است یک فعال حوزه… Continue Reading