دولت موظف به اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال برای همسان سازی حقوق بازنشستگان شد

دولت موظف به اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال برای همسان سازی حقوق بازنشستگان شدنمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا برای همسان سازی حقوق بازنشستگان ۵ هزار میلیارد ریال اختصاص دهند. دولت موظف به اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال برای… Continue Reading

«کیا» موظف به پرداخت 374 میلیون دلار حقوق کارگران شد

«کیا» موظف به پرداخت 374 میلیون دلار حقوق کارگران شددادگاهی در کره جنوبی، کیاموتورز را به پرداخت 374 میلیون دلار از دستمزدهای عقب افتاده کارگران این کارخانه محکوم کرده است. «کیا» موظف به پرداخت 374 میلیون دلار حقوق کارگران شد… Continue Reading